Recent site activity

Sep 17, 2020, 6:22 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Hội thảo QG "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn - 60 năm phát triển Viện KH-CN quân sự"
Sep 17, 2020, 6:21 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Hội thảo QG "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn - 60 năm phát triển Viện KH-CN quân sự"
Sep 17, 2020, 6:20 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Hội thảo QG "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn - 60 năm phát triển Viện KH-CN quân sự"
Sep 17, 2020, 6:14 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Hội thảo quốc gia "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" 2020
Sep 16, 2020, 8:21 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Chương trình Hội thảo và khai báo y tế
Sep 16, 2020, 8:16 PM FEE Conference edited Chương trình Hội thảo và khai báo y tế
Sep 16, 2020, 8:14 PM FEE Conference created Chương trình Hội thảo và khai báo y tế
Jul 27, 2020, 7:53 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Các mốc thời gian quan trọng
Jul 27, 2020, 7:51 PM Tạp chí NC KHCH QS created Thông báo số 2
May 14, 2020, 7:52 PM FEE Conference edited Thể lệ viết bài và gửi bài
May 14, 2020, 7:51 PM FEE Conference edited Thể lệ viết bài và gửi bài
Mar 24, 2020, 1:39 AM FEE Conference edited Thông báo số 1
Mar 24, 2020, 1:38 AM FEE Conference edited Thông báo số 1
Mar 24, 2020, 1:38 AM FEE Conference edited Thông báo số 1
Mar 24, 2020, 12:57 AM FEE Conference edited Thể lệ viết bài và gửi bài
Mar 24, 2020, 12:56 AM FEE Conference edited Thông báo số 1
Mar 18, 2020, 9:09 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Đăng ký - Gửi bài
Mar 18, 2020, 9:08 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Đăng ký - Gửi bài
Mar 18, 2020, 9:06 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Hội thảo quốc gia "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" 2020
Mar 18, 2020, 9:05 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Hội thảo quốc gia "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" 2020
Mar 18, 2020, 9:02 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Hội thảo quốc gia "Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn" 2020
Mar 18, 2020, 8:42 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Đăng ký - Gửi bài
Mar 18, 2020, 8:42 PM Tạp chí NC KHCH QS edited Đăng ký - Gửi bài
Mar 18, 2020, 7:00 PM Tạp chí NC KHCH QS deleted attachment Tiểu ban 8.Đo lường-Tin học.pdf from Chương trình HỘI THẢO QUỐC GIA “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO THỰC TIỄN” - FEE 2020
Mar 18, 2020, 7:00 PM Tạp chí NC KHCH QS deleted attachment Tiểu ban 7. Hóa học - Môi trường.pdf from Chương trình HỘI THẢO QUỐC GIA “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO THỰC TIỄN” - FEE 2020

older | newer