Liên hệ

Mọi thắc mắc, quý vị có thể gửi về email của hội nghị: feeconference@jmst.info
Hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại: ThS. Tô Bá Thành: 0904.151.005 (Viện KHCNQS);
                                                            TS. Đỗ Thành Việt: 0983.396.602 (Viện KHCNQS).

Comments